Mange virksomheder er bevidste om vigtigheden af, at deres IT-udstyr tænder og fungerer upåklageligt hver dag.

Selvom det drejer sig om servere i drift eller blot en lagercomputer, er det ofte ikke dokumenteret hvilken opgave den enkelte enhed udfylder, hvilken lokale / etage udstyret befinder sig på eller hvem der har adgang til det.

Der er god grund til at få udarbejdet en komplet dokumentation, som kan være tilgængelig, når der opstår en situation, hvor personen der normal har med enhederne at gøre ikke er disponibel.

“Systemservice leverer altid dokumentation ved køb af serverudstyr således, at virksomheden har alle relevante informationer for at kunne administrere serveren.

Hvis virksomheden ikke afsætter ressourcer til at få udarbejdet den nødvendige dokumentation, kan det i værste tilfælde lamme driften i længere tid!

En måde at få udarbejdet dokumentationen på er ved at gennemgå it-systemerne ét af gangen.

Start evt. med servere og få noteret hvilken hardware der er tale om: Mærke, modelnummer, hvornår service/garanti udløber m.v.

Serveren kan have flere softwarefunktioner. F.eks. domæne- og antivirusserver eller regnskabs- og terminalserver. Få dokumenteret og tag stilling til eventuelle udfordringer der kan opstå.

  • Brugernavn / adgangskode til en administrator bruger.
  • IP adresse / DNS / gateway.
  • Brugere og grupper, hvem har adgang hjemmefra og hvem kontaktes for at lukke disse forbindelser, hvis en medarbejder finder nyt job?
  • Hvornår kører backup? Hvad foretages der backup af? Hvor opbevares backupdata?
  • Hvor opbevares installationsmedier samt licens nøgler til det software, der er installeret?

Forsæt med netværksudstyr, så som firewall og routere, managed switches, netværksprintere o.s.v.

IT- dokumentationen er en dynamisk størrelse, som bør vedligeholdelse ved evt. ændringer, køb af nyt udstyr eller når it-udstyr kasseres.

Vi kommer gerne på besøg og hjælper dig i gang med dokumentationen.