Langt de fleste virksomheder har i dag en backup løsning – enten som almindelig fil kopiering fra serveren til en netværks placering eller USB harddisk, det kan også være online backup løsning hvor data bliver sendt ud af huset.

Der findes også komplette backupløsninger, der foretager backup af både data samt serverens styresystem og indstillinger. På den måde kan serveren blive genskabt uden der først skal installeres og opdateres for til slut at lave alle tilretninger og opsætninger der er foretaget undervejs – om det er den ene eller den anden løsning virksomheden har valgt er afhængig af behovet og overvejelser om ”hvor længe kan vi stå stille”.

 

Ved du om din backup fungerer?

De fleste backup programmer genererer en statusrapport efter kørslen af backup jobbet og sender den efterfølgende pr email til den/de backup ansvarlige. Men selvom statusrapporten viser, at nattens backup er kørt og at den er gået godt, kan der stadig være mulighed for, at data er beskadiget.

For at sikre dine data bør du have en god backup strategi, hvor kontroltjek af data er en fast del af proceduren.

At tage backup er ikke blot at kopiere nogle filer fra en kilde til en destination. Det er naturligvis en del af processen, men der skal også gøres overvejelser om i hvilket tidsrum backup kan/må køre og hvor meget backup kapacitet der bliver behov for, samt hvor mange dage/år og versioner der ønskes gemt.

 

En god løsning er at anvende en 3-2-1 backup strategi

 3-2-1 backup strategi

1. Behold mindst 3 kopier af dine data

Der skal gemmes 3 kopier af data. Den første ”kopi” er originalen – det er de data der er i drift og det er dem der skal tages 2 yderligere kopier af.

Når der er 3 eksemplarer gemt bliver risikoen for datatab betydelige nedbragt.

Hvis udgangspunktet er at de 3 eksemplarer er lagret på samme type medie, eksempelvis en harddisk, så vil fejlraten være ens. Det kan ses i regnestykket her:

Alle 3 harddiske antages at fejle 1/100 da det er 3 ens ser det således ud: 1/100 x 1/100 x 1/100 = 1/1.000.000 risiko for fejl på samme tid.

Eller med andre ord: Chancen for 3 kopier bryder sammen på samme tid er meget lidt sandsynlig.

 

2. Opbevar kopierne på 2 forskellige medietyper

I forhold til overstående eksempel er der dog en undtagelse. Vigtige data lagres ofte på et disk raid som kan være 2 harddiske der konstant spejler hinanden – det betyder, at hvis en harddisk fejler, er der stadig en reserve der overtager. Men når 2 diske spejler hinanden betyder det også, at de har været i drift i lige mange timer og det er ikke unormal at harddiskene fejler kort tid efter hinanden.

Det anbefales derfor ikke at have original og backup data på samme harddisk hvilket er regel nr. 2.

Original og backup data skal gemmes på forskellige medier eks. bånd, dvd, netværk, eksterne harddiske eller interne harddiske på en anden computer / server.

 

3. Gem 1 kopi til en fysisk ekstern lokation

Backup bør i sammenhæng med de 2 øvrige regler også gemmes på en ekstern lokation. Det kan være en online backup løsning, flytbare usb harddiske som medbringes eller hvis der er flere fysiske afdelinger, kan data sendes igennem netværk mellem afdelingerne. Hvis det er usb haddiske bør der benyttes mere end en enkelt således, der er rotation i diskene, da det yderligere vil mindske sandsynligheden for datatab

Ved at dele data ud på forskellige lokationer nedbringes riskoen for datatab ved brand og indbrud. I det hele taget bør backupdata ikke befinde sig i samme lokale som original data af samme hensyn.

 

Overstående vejledning hjælper dig i gang med en god backup strategi. Men det er ikke en fuldendt vejledning, da der er flere faktorer at tage hensyn til. Eksempelvis bør der laves en udførlig trin for trin guide til hvordan data kan genskabes. En anden faktor er at lave kontroltjek af de data, der er taget backup af. På den måde sikres det, at de data der er taget backup af også virker.